O KAMPANII

Organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej #WybieramZbiorKom jest Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe.

Podejmowane działania mają na celu odbudowę pozytywnego wizerunku transportu zbiorowego drastycznie nadszarpniętego przez pandemię koronawirusa.