OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA PROMUJĄCA TRANSPORT ZBIOROWY

PETYCJA

Tu możesz podpisać petycję i zapoznać się z jej treścią

ZAŁOŻENIA KAMPANII

Poznaj główne cele kampanii społecznej #WybieramZbiorKom!

ZAANGAŻUJ SIĘ

Wesprzyj nas na różne sposoby!


Komunikacja zbiorowa, która jest jednym z sektorów strategicznych, może odegrać kluczową rolę podczas odbudowy gospodarki po pandemii. Tylko sprawny transport publiczny może przyczynić się do realizacji celów polityki unijnej, ale również pozytywnie wpłynąć na spójność społeczną, zrównoważony rozwój i wyrównanie szans wśród społeczeństwa. 

Iwona Budych, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

.

.

Informacje

Autorem kampanii społecznej #WybieramZbiorKom jest Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe.

Kontakt

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe

Email: kontakt@wykluczenietransportowe.org.pl

Siedziba:

ul. Rynek 60/2

50-116 Wrocław